valeri_ta: (Default)
[personal profile] valeri_ta
52b550a488b6f16c970f26960a697a3d
Чого мимо, бо нема бажання сперечатись на цю тему...
Бо я от люблю усілякі свята (добрі, такі, що налаштовують на позитив-подарунки-романтичні вечори-всяке-таке:)...
Взагалі вважаю, перефразовуючи, що "праздники разные нужны, праздники разные важны":)))
Звісно, кожному своє і про смаки не сперечаються, але ж не треба відкидати усіх тих щасливців, які люблять день Св.Валентина, для яких усілякі там сердечка - це мімііімімі, і цей день - ЩЕ ОДИН ІЗ ДНІВ (всі букви великі, бо не викреслюються й інші дні), коли не зайве вкотре зізнатись у коханні:)
А що:)?
Я, звісно, вже виросла з віку, коли тремтять колінка:), а вночі пишуться романтичні вірші, але День закоханих люблю...
Бо люблю подарунки-квіти, люблю спостерігати у цей день за заклопотаними хлопчиками, які метушаться вулицями з букетами, за парами у кафе, які міііміміііі:) і тримаються за руки, люблю усілякі сердечка і щасливих дівчаток, красивих, яких люблять:)... Люблю у цей день ходити з коханим на побачення:) і байдуже, що це трапляється й в інші дні...
Одним словом, день Св. Валентина мені зовсім не заважає...
Кажуть, що от - подумай про самотніх... Пошкодуй їх...
Але це для мене не аргумент, бо і я свого часу була самотня інколи, але ж це не означало, що й для всіх інших треба було відмінити це свято...
Це щось на зразок, якби я зараз заявила: відмінити День матері, бо я от наразі не мама і мені боляче, коли інші святкують цей день і приймають вітання-усілякі листівочки-квіточки-подарунки зроблені власноруч від своїх маленьких діточок...:) Мені ж теж хочеться:)! Але я такого не кажу, бо радію, що у когось ця радість вже є:)))
Бо це смішно:)!
Одним словом, щось розписалась... А хотіла ж коротко... Просто викласти картинки...
Напередодні... Він і вона... Рука у руці... І найдорожчі обійми...
Ой, люде... Любіть одне одного, цінуйте, даруйте радість... Бо любов існує і перемагає все... Чесно!
І не буркотіть:)

5de38ce2e41702f84751853bcc5261a8

979531429c0ab2cc921f95e70c3a7aac

f9519963a804f55bdce47a20d2c8d40e

Фото як завше з Пінтерест:)))

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

valeri_ta: (Default)
valeri_ta

June 2014

S M T W T F S
1 234567
8910 11121314
151617181920 21
2223242526 2728
29 30     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:51 pm
Powered by Dreamwidth Studios