valeri_ta: (я)
[personal profile] valeri_ta

6df2217e66fad6695fc45f9c56814ef9
Знаєте, а я б вже кудись поїхала!!!!!
Але...
Робота-газєтки-графіки! Гроші (вірніше, відсутність грошей на мандри)! Справи-будні!
Дім-сім'я-діти (жарт!)...

Ох... Мєчти-мєчти...

На цьому й добраніч!

Date: 2014-06-02 09:41 pm (UTC)
From: [identity profile] line-o.livejournal.com
головне закладати правильну інформацію в космос )

Date: 2014-06-03 07:11 am (UTC)
From: [identity profile] valeri-ta.livejournal.com
ага, це я вже космосу починаю натякати... тепер треба переходити до рішучих дій:)

Date: 2014-06-03 07:24 am (UTC)
From: [identity profile] line-o.livejournal.com
це теж вірне рішення )

Date: 2014-06-02 10:23 pm (UTC)
From: [identity profile] kak-feya.livejournal.com
доброй ночи!

Profile

valeri_ta: (Default)
valeri_ta

June 2014

S M T W T F S
1 234567
8910 11121314
151617181920 21
2223242526 2728
29 30     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:56 pm
Powered by Dreamwidth Studios